Organizacja kursu

Na Kurs składa siedem głównych obszarów (tematów) zakończonych syntezą. Praca nad każdym obszarem zajmuje miesiąc, który podzielony jest na następujące etapy:
IMG_7276

  1. Konferencja wprowadzająca w temat dla wszystkich uczestników kursu;
  2. Pierwsza seria ćwiczeń – czas na krótkie, codzienne ćwiczenia, podczas których notuje się pojawiające się pytania, odkrycia i wątpliwości;
  3. Czas dzielenia się (w małych grupach) swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, postępami i trudnościami na drodze Zacheusza;
  4. Druga seria ćwiczeń – prowadząca do pogłębienia podejmowanych rozważań w oparciu o wybrane teksty nauczania Kościoła oraz modlitwę indywidualną. Ta część nie jest już przedmiotem dzielenia.

Wszystkie spotkania zaczynają się czasem modlitwy i uwielbienia.

Cały kurs zajmuje od siedmiu do ośmiu miesięcy. Ostatecznym celem jest patrzenie na nasze życie, nasz sposób myślenia i zachowania przez pryzmat Bożego planu.

Stopniowo odkryjecie, że nauczanie Kościoła daje odpowiednie narzędzia do rozeznawania i podejmowania decyzji w codziennym życiu. Przekonacie się, że warto być chrześcijaninem nie tylko w niedzielę. Tysiące ludzi, którzy wzięli udział w kursie dają jedno świadectwo: kurs zmienił ich życie i sposób, w jaki patrzą na innych.

Podejście oparte na wierności

Zacheusz nie jest teoretycznym kursem o Społecznej Nauce Kościoła, ale praktyczną, dostępną dla wszystkich drogą, która pomaga w żyć w pełni i dążyć do świętości.

Kurs wymaga przede wszystkim zaangażowania i cierpliwości, ponieważ nasza przemiana potrzebuje czasu. Są to jednak jedyne warunki niezbędne do powodzenia podjętego wyzwania.

Prosta i dostępna dla wszystkich metoda

W zależności od miejsca waszego zamieszkania i możliwości organizacyjnych, konferencje mogą być prowadzone przez członka wspólnoty lub odtwarzane za pomocą zewnętrznych narzędzi takich jak DVD i CD. Ważne, by przeżywać kurs w grupie, w miejscu waszego zamieszkania. Czas spędzony razem – doświadczenie wspólnoty – jest niezwykle istotnym elementem kursu.

Ważne by pamiętać, że Kurs wymaga trochę czasu i regularnego zaangażowania przez kilka miesięcy. Poświęcony czas na pewno jednak przełoży się na lepsze wykorzystanie go w przyszłości.

Wspólnota Emmanuel, w ramach której narodził się kurs, jest zawsze dostępna, by wam pomóc. Osoby odpowiedzialne mogą wskazać wam najbliższy planowany kurs albo pomóc w zawiązaniu nowej grupy. Narzędzia, które będą wam potrzebne to: podręcznik prezentujący poszczególne tematy i ćwiczenia, ewentualnie DVD z konferencjami. Nic więcej.