Narzędzia Zacheusza

Jedna rzecz jest pewna: nigdy nie pożałujecie poświęcenia kilku miesięcy na Kurs Zacheusza

IMG_6211

Podstawowym narzędziem kursu jest książka do ćwiczeń.

Istnieje polska wersja książki. Można ją kupić, kontaktując się z odpowiedzialnymi za kurs Zacheusza w Polsce – link do zakładki Kontakt na polskiej stronie Zacheusza.

Podręcznik zawiera wprowadzenie do każdego z tematów, odpowiednie fragmenty z Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła i wybranych encyklik, a także ćwiczenia i miejsca na notatki.

Składa się z dwóch części. Pierwsza część “Kompas” pozwala określić naszą orientację w świecie. Druga część “Mapa” pomaga dokonać diagnozy naszych relacji i naszego społecznego zaangażowania.

Część pierwsza „Kompas” składa się z 4 tematów:

  • Udział w Dziele Stworzenia
  • Służyć wspólnemu dobru
  • Właściwe korzystanie z posiadanych dóbr
  • Troska o ubogich

Część pierwsza „Mapa” składa się z 3 tematów i podsumowania:

  • Sprawowanie władzy
  • Życie we wspólnocie
  • Jedność i wolność
  • Sztuka chrześcijańskiego życia (podsumowanie kursu)