Swiadectwa

“…Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy…” Mt 20, 2

“… jesteśmy wykonawcami i pracujemy dla Pana Boga …”
Bożena

“…Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe…” Ga 6, 2

“… mogę się w pracy modlić za swoje koleżanki …”
Barbara

“…Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?…” Mt 19, 16b

“… nie muszę być politykiem, żeby doświadczyć tego co to jest dobro wspólne – jak je tworzyć…”
Jan

„Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” Mt 22, 21

“… kurs Zacheusza mi odpowiedział na to pytanie….”
Michał

“… Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu..” Łk 19,5

“… tak jak Zacheusz, aby móc wyjść z ukrycia…”
Joanna

“…Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę…” Łk 4, 18a

“… żeby pomagając ubogim pamiętać o Panu Jezusie…”
Wanda

“…To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna…” J 15, 11

“… to jest taka radość (…) wyniesiona z tego kursu … “
Apolonia

“… Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem… “ J 14, 5b-6

“… można wspinać się po drabinie, ale nie zawsze jest to ta ściana do której ta drabina powinna być przystawiona…”
Mirosław

“… Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? …” Łk 10, 25b

“… jako człowiek mam wpływ na dzieło stworzenia i ma znaczenia to jak wypełniam moje obowiązki… “
Laura

“… Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.  Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień…  Rz 13, 12b-13a

“… jeśli nie wiesz jak się zachować to zachowuj się przyzwoicie… “
Anna

“… Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie…” Ga 3, 28

“… to co mnie w tym kursie najbardziej poruszyło i to co pozostało we mnie, to sprawy związane z naszymi relacjami z ludźmi ubogimi i potrzebującymi …”
Krzysztof