Czym jest Kurs Zacheusza?

Kurs Zacheusza jest programem formacji duchowej pomagającym zbudować jedność, między wiarą, a życiem codziennym. Drogowskazem jest dla nas Nauka Społeczna Kościoła, która jest odpowiedzią Słowa Bożego na najważniejsze problemy naszych czasów.

IMG_7162

Na roczny kurs składają się regularne spotkania, obejmujące krótkie konferencje, proste, konkretne ćwiczenia, grupy dzielenia, modlitwę osobistą i wspólną modlitwę uwielbienia.

Rozwijanie naszych talentów, aby być szczęśliwym

Nauka Społeczna Kościoła stanowi realistyczną odpowiedź wiary na wyzwania naszych czasów. Patrzy na nasze życie przez pryzmat miłości i wolności. Niezależnie od naszej aktualnej sytuacji pomaga w znalezieniu własnego miejsca w świecie. Takiego, które umożliwia pełny rozwój naszych talentów i pozwala być szczęśliwym. Niezależnie od tego, jaka jest nasza osobista sytuacja (czy żyjemy w małżeństwie czy też nie, jaki wykonujemy zawód i na jakim stanowisku, jak jest nasz stan zdrowia itd.) wszyscy jesteśmy częścią Bożego planu, który urzeczywistnia się w każdym obszarze naszego życia.

“Bądź w pełni tym, kim jesteś” – droga osobistego rozwoju

Piękno chrześcijańskiej propozycji polega na tym, że nie opiera się ona na zbiorze pustych rytuałów, nakazów i zakazów, ale jest “programem na życie”, który stawia sobie za cel nasz całościowy rozwój. Poprzez światło Ewangelii wskazuje nam drogę do pełni naszego życia na ziemi. To tutaj bowiem, w naszym codziennym życiu, jesteśmy powołani do wzrastania w wierze i bycia świadkami Dobrej Nowiny, dla wszystkich których spotykamy.

Kurs Zacheusza ukazuje tym, którzy się na niego zdecydują, drogę do osobistego spełnienia, która wiedzie przez służbę innym i wierność Ewangelii. Praca nad integracją poszczególnych elementów naszego życia, wiary i codziennych obowiązków, pozwala dostrzec, że nasze życie jest prawdziwą, osobistą drogą do świętości.

Dzięki prostym, opartym na codziennych doświadczeniach ćwiczeniom, przystępnym konferencjom, grupom dzielenia, modlitwie i uwielbieniu kurs pokazuje jak “wzrastać” w każdym obszarze naszego życia takiego, jakim ono jest. Daje wskazówki do harmonijnego budowania życia zawodowego, rodzinnego, parafialnego, wspólnotowego, czy politycznego.

Prosta, skuteczna metoda, dostępna dla wszystkich 

Kurs “Droga Zacheusza” narodził się we Wspólnocie Emmanuel w 2006 roku. Nazwa “Droga Zacheusza” nawiązuje do fragmentu Ewangelii (Łk. 19). W drodze do Jerozolimy Jezus przechodził przez Jerycho. Otoczył Go tam wielki tłum. Jedną z osób, które chciały zobaczyć Jezusa był Zacheusz, bardzo bogaty, współpracujący z Rzymianami zwierzchnik celników. Zacheusz był niskiego wzrostu i ponieważ nie mógł przebić się przez tłum, wspiął się na drzewo. Jezus zobaczył go tam i ku zdziwieniu pobożnych Żydów powiedział, że właśnie u niego chciałby się zatrzymać. W następstwie wizyty Jezusa szczęśliwy Zacheusz postanowił dogłębnie zmienić swoje życie.

To wydarzenie pokazuje nam, że Jezus przyszedł odnaleźć i ocalić wszystkich, którzy go szukają. Przychodzi do naszego życia takiego, jakie ono jest i pomaga nam zmieniać siebie i otaczający nas świat.

Kurs Zacheusza jest dostępny dla wszystkich. Aby wziąć w nim udział nie trzeba być członkiem wspólnoty Emmanuel, ani uczestniczyć w żadnych spotkaniach przygotowawczych. Kurs może zostać zorganizowany praktycznie wszędzie i jest całkowicie darmowy. Niektóre materiały ze względy na koszty ich wytworzenia są płatne, ale dla nikogo nie powinno to stanowić przeszkody do wzięcia udziału w kursie. Jeśli jest taka potrzeba, niezbędne materiały są opłacane ze środków wspólnoty. Od was zależy też, czy zechcecie dodatkowo wesprzeć misję Zacheusza tak, by inni mogli wziąć w niej udział.